Posudky

Znalecké posudky, odhady a oceňování podniků

Podniky

Ocenění podniku (obchodního závodu) či jeho částí u všech typů obchodních společností a družstev

Živnosti a praxe

Ocenění soukromých praxí a živností (podniky fyzických osob – OSVČ)

Akcie a podíly

Ocenění obchodních podílů a ocenění akcií

Pohledávky

Ocenění pohledávek, cese pohledávek

Finanční majetek

Ocenění finančního majetku

Nepeněžité vklady

Ocenění nepeněžitých vkladů majetku

Hmotný majetek

Ocenění hmotného majetku

Nehmotný majetek

Ocenění nehmotného majetku (good-will, know-how, licenční smlouvy, ochranné známky, patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, domény, software)

Posudky

Přezkoumání posudků a revizní posudky

Vyčíslení škody

Vyčíslení výše škody z omezení podnikatelské činnosti

Přezkoumání

Přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, hodnota transakcí mezi propojenými podniky

Znalecké posudky, odhady a oceňování nemovitostí

Pozemky

Různé druhy pozemků (stavební, zemědělské atd.)

Byty a domy

Byty, nebytové prostory, bytové i rodinné domy

Rekreace

Rekreační stavby (chaty, chalupy, rekreační zařízení)

Administrativa

Administrativní budovy a komerčních budovy

Průmysl

Výrobní haly a průmyslové areály, sklady, zemědělské areály

Ocenění věcných břemen

Ocenění věcných břemen, stanovení ceny obvyklého nájemného atd.

Projekty vedlejších staveb

Ocenění garáží, studní, vedlejších staveb, rozestavěných budov

Důvod pro ocenění majetku resp. účel vyhotovení znaleckého

Provádění vlastnických změn podniků

Fúze, akvizice a další transakce s podniky

Vypořádání dědictví či společného jmění manželů

Soudní řízení, arbitráže a mimosoudní vypořádání

Insolvence, reorganizace, restrukturalizace

Squeeze-out, nabídka převzetí, veřejný návrh smlouvy

Transfer pricing

Požadavky mezinárodních účetních standardů (IFRS) či českých účetních předpisů

Žádosti o úvěr a úvěrová řízení, stanovení hodnoty ručení

Jiné zákonné požadavky, daňové účely

Účel a důvody pro ocenění nemovitostí

Daňové účely (dar, dědictví, převod nemovitosti atd.)

Nepeněžitý vklad nemovitosti do majetku společnosti

Dělení společného jmění manželů

Dělení podílového spoluvlastnictví, reálné dělení nemovitostí

Bankovní účely (hypotéky, úvěry, ručení atd.) a pojištění

Prodej, koupě nemovitosti

Ocenění a odhady zpracováváme buď ve formě znaleckého posudku vyhotoveného soudním znalcem či ve formě odhadu provedeného certifikovaným odhadcem. Forma ocenění závisí na přání klienta, účelu ocenění a zákonných požadavcích stanovených pro konkrétní účel. Ocenění certifikovaným odhadcem je metodicky i informačně totožné se znaleckým posudkem. Je však cenově výhodnější, proto se využívá v případě, že účel vyhotovení či zákon nepožaduje znalecký posudek.

Garantem odhadů zpracovaných certifikovaným odhadcem je Jiří Valenta M.A.

Znalecké posudky jsou zpracovány ve spolupráci s Ing. Jaroslavem Ježkem, znalcem v oboru ekonomika jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Plzni.

Napište nám a my
se Vám ozveme