Daně a audit

Daňové poradenství

Daně právnických osob

Zpracování přiznání daně z příjmu právnických osob

Daně fyzických osob

Zpracování přiznání daně z příjmu fyzických osob

Daně z přidané hodnoty

Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty

Silniční daně

Zpracování přiznání k silniční dani

Daně z nemovitosti

Zpracování přiznání k dani z nemovitosti

Daňová stanoviska

zpracování daňových stanovisek

Daňová optimalizace

Daňové poradenství

Mezinárodní daňové poradenství – zamezení dvojího zdanění

Due-dilligence

Daňová due-diligence při transakcích s podniky

Investiční obídky

Daňové poradenství při čerpání investičních obídek (kontrola
splnění daňových podmínek pro čerpání, výpočet slevy na dani atd.)

Odborným garantem daňového poradenství je Ing. Zdeňka Valentová (daňová poradkyně č. o. 169).

Audit

Ověření závěrek

Ověření účetních závěrek auditorem

Zvláštní účely

Audit pro zvláštní účely – ověření dílčích oblastí účetnictví podle pokynu klienta

Audit podle standardů

Audit podle mezinárodních auditorských standardů

Due-dilligence

Analýza rizik

Analýza rizik návrhy systémů pro prevenci rizik a podvodů

Interní audit

Interní audit a audit interních procesů

Projekty a obídky

Audit dotačních projektů a projektů investičních pobídek

Kontrola zaúčtování

Kontrola zaúčtování předmětů dotace a souvisejících položek

Ověření

Ověření zprávy o vztazích

Odborným garantem auditu je Ing. Zdeňka Valentová (auditorka č. o. 1734).

Všechny své služby poskytujeme komplexně po celé účetní či daňové
období nebo jednorázově podle potřeb klientů.

Napište nám a my
se Vám ozveme