Účetnictví

Účetnictví a účetní uzávěrky

Vedení účetnictví

Podvojné účetnictví a daňová evidence

Účtování na dálku

Pomocí vzdáleného připojení můžeme účtovat
v programu klienta (v případě výpadku vaší účetní)

Zpracování účetních závěrek

Řádná účetní závěrka, mimořádná účetní závěrka,
mezitímní účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka

Sestavení účetní závěrky

Podle mezinárodních účetních standardů (IFRS/IAS)
Podle pravidel mateřské společnosti (konsolidační pravidla)

Konverze účetních výkazů

Podle mezinárodních účetních standardů

Rekonstrukce a kontrola účetnictví

Podvojné účetnictví a daňová evidence

Pravidelná podpora

Při vedení vašeho účetnictví a dohled nad prací vaší účetní

Odborná pomoc

Při zavádění účetnictví v nových společnostech
Při změně vašich účetních systémů

Měsíční reporting

Dle požadavků vedení či mateřské společnost

Tvorba účetních směrnic

Zastupování

Na úřadech

Zastupování klienta před příslušnými institucemi a úřady
na základě udělené plné moci (finanční úřad, správa
sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, úřad práce apod.)

Při kontrolách

Účast při kontrolách agend spadajících pod tyto úřady
a vyřizování korespondence s nimi

Všechny své služby poskytujeme komplexně po celé účetní či daňové období nebo jednorázově podle potřeb klientů.

Napište nám a my
se Vám ozveme