Mzdy

Mzdové účetnictví a personalistika

 • outsourcing mzdové a personální agendy (externě vedené mzdové účetnictví)
 • pomocí vzdáleného připojení můžeme účtovat v programu klienta (v případě výpadku vaší účetní)
 • výpočet mezd a daní cizincům pracujícím v České republice v pracovním poměru založeném podle cizího pracovního práva
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců u zdravotních pojišťoven a ČSSZ
 • administrace evidenčních listů zaměstnanců
 • zpracování náhrad za nemocenskou
 • administrace podkladů pro dávky za dočasnou práci neschopného zaměstnance
 • administrace dalších úkonů – např. penzijní připojištění, exekuce zaměstnanců atd.
 • dohled nad prací vaší mzdové účetní
 • odborná pomoc a poradenství v oblasti mezd a personalistiky
 • výplaty mezd zaměstnanců klienta (na základě klientem předem zaslaných peněz)


Zastupování

 • zastupování klienta před příslušnými institucemi a úřady na základě udělené plné moci (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, úřad práce apod.)
 • účast při kontrolách agend spadajících pod tyto úřady a vyřizování korespondence s nimi

Všechny své služby poskytujeme komplexně po celé účetní či daňové období nebo jednorázově podle potřeb klientů.