Účetnictví

Účetnictví a účetní závěrky

 • vedení účetnictví (podvojné účetnictví a daňová evidence)
 • pomocí vzdáleného připojení můžeme účtovat v programu klienta (v případě výpadku vaší účetní)
 • zpracování účetních závěrek (řádná účetní závěrka, mimořádná účetní závěrka, mezitímní účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka)
 • sestavení účetní závěrky podle mezinárodních účetních standardů (IFRS/IAS)
 • konverze účetních výkazů podle mezinárodních účetních standardů
 • sestavení účetní závěrky podle pravidel mateřské společnosti (konsolidační pravidla)
 • rekonstrukce a kontrola účetnictví
 • pravidelná podpora při vedení vašeho účetnictví a dohled nad prací vaší účetní
 • odborná pomoc při zavádění účetnictví v nových společnostech
 • odborná pomoc při změně vašich účetních systémů
 • tvorba účetních směrnic
 • měsíční reporting dle požadavků vedení či mateřské společnost

Zastupování

 • zastupování klienta před příslušnými institucemi a úřady na základě udělené plné moci (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, úřad práce apod.)
 • účast při kontrolách agend spadajících pod tyto úřady a vyřizování korespondence s nimi

Všechny své služby poskytujeme komplexně po celé účetní či daňové období nebo jednorázově podle potřeb klientů.