Daňové poradenství a audit

Daňové poradenství

 • zpracování přiznání daně z příjmu právnických osob
 • zpracování přiznání daně z příjmu fyzických osob
 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty
 • zpracování přiznání k silniční dani
 • zpracování přiznání k dani z nemovitosti
 • zpracování daňových stanovisek
 • daňová optimalizace
 • mezinárodní daňové poradenství - zamezení dvojího zdanění
 • daňová due-diligence při transakcích s podniky
 • daňové poradenství při čerpání investičních obídek (kontrola
  splnění daňových podmínek pro čerpání, výpočet slevy na dani atd.)

Audit

 • ověření účetních závěrek auditorem
 • audit pro zvláštní účely - ověření dílčích oblastí účetnictví podle pokynu klienta
 • audit podle mezinárodních auditorských standardů
 • due-dilligence
 • analýza rizik návrhy systémů pro prevenci rizik a podvodů
 • interní audit a audit interních procesů
 • adit dotačních projektů a projektů investičních pobídek
 • kontrola zaúčtování předmětů dotace a souvisejících položek
 • ověření zprávy o vztazích

Odborným garantem daňového poradenství je Ing. Zdeňka Valentová (daňová poradkyně č. o. 169).

Odborným garantem auditu je Ing. Zdeňka Valentová (auditorka č. o. 1734).

Všechny své služby poskytujeme komplexně po celé účetní nebo daňové období nebo jednorázově podle potřeb klientů.