Dotace

Komplexní služby v oblasti dotací a investičních pobídek

Vyhledání

Vyhledání vhodné dotace pro váš projekt

Posouzení

Posouzení vašeho projektu i podniku z hlediska dotačních možností

Vyhotovení

Vyhotovení a podání žádosti o dotaci včetně kompletace povinných příloh

Supervize

Supervize při realizaci projektu a po jeho skončení

Výběr dodavatelů

Výběr dodavatelů dle příslušných metodik – od vyhotovení zadávací dokumentace až po zpracování výstupů z výběrové komise

Sestavení žádosti

Sestavení a podání žádosti o proplacení dotace

Monitoring

Poradenství při monitoringu projektu, vypracování monitorovacích zpráv

Změnová řízení

Převzetí komunikace

Plně převezmeme komunikaci s příslušným úřadem

Kontroly

Příprava na kontrolu úřadů, simulace kontrol, asistence při kontrolách

Dotační audity

Dotační audity, audity dotací auditorem

Dotační poradenství a poradenství v oblasti veřejné podpory poskytujeme jako komplexní poradenství či jako individuální činnosti dle přání klienta.

V čem jsme jiní než ostatní dotační poradci

Zkušenosti

Členové našeho týmu mají zkušenosti z předchozí administrace dotací ve státní správě (Agentura CzechInvest, kontrolní oddělení finančního úřadu)

Dotační poradenství

Naše dotační poradenství má přesah do oblasti účetnictví a daní, které poskytuje auditor či daňový poradce

Realizace projektu

Za projekt zodpovídá jeden specialista od podání žádosti o dotaci přes výběr dodavatelů až do proplacení dotace. Žádost o dotaci je koncipována s ohledem na prevenci úskalí při realizaci a projekt má zajištěnou kontinuitu činností

Specializujeme se na následující programy:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Investiční pobídky

Operační program Životní prostředí

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

Integrovaný regionální operační program

Program rozvoje venkova

Operačním programu Praha – pól růstu ČR

Máme bohaté zkušenosti s dotacemi ze strukturálních fondů Evropské unie i ze státního rozpočtu. Proto víme, že přidělením dotace projekt nekončí. Naopak dodržet všechny náležitosti realizace projektu a dotaci tak neztratit je mnohdy těžší než ji získat. Zde je nutné znát nejenom dotační náležitosti ale i účetní a daňové předpisy. Naše společnost vám zajistí takto komplexní poradenství. Kromě toho můžeme nabídnout pomoc při zajištění úvěru pro realizaci vašeho projektu, jelikož většina dotací je proplácena zpětně po realizaci projektu.

Napište nám a my
se Vám ozveme