Dotační poradenství a poradenství v oblasti veřejné podpory

Komplexní služby v oblasti dotací a investičních pobídek:

 • vyhledání vhodné dotace pro váš projekt
 • posouzení vašeho projektu i podniku z hlediska dotačních možností
 • vyhotovení a podání žádosti o dotaci včetně kompletace povinných příloh
 • supervize při realizaci projektu a po jeho skončení
 • výběr dodavatelů dle příslušných metodik – od vyhotovení zadávací dokumentace až po zpracování výstupů z výběrové komise
 • sestavení a podání žádosti o proplacení dotace
 • poradenství při monitoringu projektu, vypracování monitorovacích zpráv
 • změnová řízení
 • plně převezmeme komunikaci s příslušným úřadem
 • příprava na kontrolu úřadů, simulace kontrol, asistence při kontrolách
 • dotační audity, audity dotací auditorem


Dotační poradenství a poradenství v oblasti veřejné podpory poskytujeme jako komplexní poradenství či jako individuální činnosti dle přání klienta.


V čem jsme jiní než ostatní dotační poradci:

 • členové našeho týmu mají zkušenosti z předchozí administrace dotací ve státní správě (Agentura CzechInvest, kontrolní oddělení finančního úřadu)
 • naše dotační poradenství má přesah do oblasti účetnictví a daní, které poskytuje auditor či daňový poradce
 • za projekt zodpovídá jeden specialista od podání žádosti o dotaci přes výběr dodavatelů až do proplacení dotace. Žádost o dotaci je koncipována s ohledem na prevenci úskalí při realizaci a projekt má zajištěnou kontinuitu činností


Specializujeme se na následující programy:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Investiční pobídky

Operační program Životní prostředí

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

Integrovaný regionální operační program

Program rozvoje venkova

Operačním programu Praha - pól růstu ČR

Máme bohaté zkušenosti s dotacemi ze strukturálních fondů Evropské unie i ze státního rozpočtu. Proto víme, že přidělením dotace projekt nekončí. Naopak dodržet všechny náležitosti realizace projektu a dotaci tak neztratit je mnohdy těžší než ji získat. Zde je nutné znát nejenom dotační náležitosti ale i účetní a daňové předpisy. Naše společnost vám zajistí takto komplexní poradenství. Kromě toho můžeme nabídnout pomoc při zajištění úvěru pro realizaci vašeho projektu, jelikož většina dotací je proplácena zpětně po realizaci projektu.